ჩვენს შესახებ

საქართველოს პატენტრწმუნებული, ადვოკატი დიპლ. ინჟ. ხათუნა იმნაძე

ხათუნა იმნაძემ დაამთავრა დრეზდენის ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფაკულტეტი გერმანიაში და იურიდიული ფაკულტეტი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 1980-1992 წლებში ის მუშაობდა საბჭოთა კავშირის საპატენტო მომსახურების ცენტრის საქართველოს ფილიალში. 1993 წლიდან იგი საქართველოს პატენტრწმუნებულია და 2006 წლიდან მუშაობს ასევე ადვოკატად. ხათუნა იმნაძე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის (GBA) და გერმანიის პატენტრწმუნებულთა ასოციაციის (VPP) წევრია. მისი სამუშაო ენებია: ქართული, გერმანული, ინგლისური და რუსული.

საქართველოს პატენტრწმუნებული, ადვოკატი დოქტ. ნინო ბახტაძე, LL.M. EUR.

ნინო ბახტაძე ბაკალავრიატში სწავლობდა ეკონომიკასა და სამართალს, ხოლო მაგისტრის ხარისხი მიენიჭა ევროპის სამართალში ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. DAADის სტიპენდიანტმა სამართლის დოქტორის ხარისხი მიიღო კელნის უნივერსიტეტში (გერმანია). დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში იგი მუშაობდა რამდენიმე გერმანულ საადვოკატო კომპანიაში. მისი სამუშაო ენებია: ქართული, გერმანული, ინგლისური და რუსული. 2004 წლიდან იგი საქართველოს პატენტრწმუნებულია და 2006 წლიდან მუშაობს ასევე ადვოკატად სამოქალაქო სამართლისა და კერძოდ, ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის სფეროში. ნინო ბახტაძე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის (GBA) და გერმანიის პატენტრწმუნებულთა ასოციაციის (VPP) წევრია. იგი საქმიანობს ასევე, როგორც ლექტორი და ტრენერი/ექსპერტი ინტელექტუალური საკუთრებისა და საჯარო შესყიდვების სფეროში და ასოციირების შეთანხმების (AA/DCFTA) საკითხებში.

 

პუბლიკაციები:

წიგნი – Bakhtadze, „Trademark Protection in Georgia and Germany“, 2014, The Peter Lang Publishing, ISBN 978-3-631-65424-8

ელ. წიგნი – Bakhtadze, „Trademark Protection in Georgia and Germany“, 2014, The Peter Lang Publishing, ISBN 978-3-631-65424-8